Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Grad Donja Stubica, kao davatelj koncesije objavljuje obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica.

Krajnji rok za podnošenje zatvorene ponude je 8.12.2014. godine do 11,00 sati.

Više pročitajte na: Obavijest o namjeri davanja koncesije komunalne djelatnosti – prijevoz pokojnika na Gradsko groblje Donja Stubica