Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Grad Donja Stubica 31. svibnja 2015. godine obilježava Dan Grada (Presveto Trojstvo)

Gradonačelnik Grada Donja Stubica poziva udruge i ustanove sa području Grada Donja Stubica da se svojim prijedlozima, mišljenjima i konkretnim aktivnostima priključe u Program obilježavanja Dana Grada, organiziranjem prigodnih kulturnih, sportskih i sličnih manifestacija.

Sve aktivnosti planiraju se tijekom svibnja pa do polovice lipnja2015. godine.

Povodom Dana Grada dodjeljuju se javna priznanja.

Inicijativu za dodjelu priznanja, za postignute osobite zasluge i uspjehe, čime je dan znatan doprinos razvoju Grada, mogu dati pravne i fizičke osobe.

Inicijativa se podnosi u pismenom obliku s obrazloženjem i naznakom vrste priznanja. Javna priznanja su povelje, plaketa, diploma, nagrada i zahvalnica.

Prijedlozi za Program obilježavanja Dana Grada i inicijative za javna priznanja dostavljaju se najkasnije do 24. travnja 2015. godine, na adresu: Grad Donja Stubica, Trg M. Gupca 20/II, Donja Stubica ili na fax. 049/286-112.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na tel. 049/286-141.