Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Upitnik o statusu organizacija civilnoga društva u Krapinsko-zagorske županije

Savjet za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije provodi istraživanje o statusu organizacija civilnoga društva sa sjedištem na području županije i onih koje djeluju na području županije. Rezultati upitnika pomoći će u pripremi izrade Strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva Krapinsko-zagorske županije.

Upitnik se nalazi na linku:

http://goo.gl/forms/EzuwStgGDp